Acadimox (Tableta), Acadimox


Buy Acadimox (Tableta), AcadimoxCheap Acadimox (Tableta), AcadimoxOrder Acadimox (Tableta), AcadimoxAcadimox (Tableta), Acadimox Online No PrescriptionAcadimox (Tableta), Acadimox Online NowAcadimox (Tableta), Acadimox Without Prescriptions
Customer reviews
maget2008
It's just a great idea
Innarichi
Get ultimate control over ejaculation and ENJOY sex!
KyluK2
If you are looking for a trusted and high quality pharmacy, look not further! It’s all you need!
Andain
Thanks for the interesting article. I will wait for new announcements.

Acadimox (tableta)

Lexoni me kujdes kete fleteudhezim para se te perdorni kete bar. Nese keni pyetje te tjera, ju lutemi drejtohuni tek mjeku ose farmacisti. Ky bar eshte pershkuar per ju personalisht prandaj nuk duhet t’ua jepni te tjereve. Ai mund te jete i demshem per ta edhe nese simptomat e tyre jane te njejta me tuajat.

Permbajtja e substancave aktive: Amoxicillin trihydrate, clavulanic acid Permbajtja e substancave ndihmese: Film tableta te mbeshtjellura me: Silice koloidal, stearat magnezi, natrium glikolate, celuloze microcristalline, hidroxipropil metilcelluloze, dioksid titaniumi, macrogol 4000, macrogol 6000, dimeticone. Pluhur per suspension oral: Dioksidit silici, arome limoni, shije luleshtrydhe, gome xanthan, saharoze.

1. CFARE ESHTE ACADIMOX DHE PER CFARE PERDORET Acadimox i takon grupit farmakoterapeutik te kombinimeve te penicillines, duke perfshire beta-laktamaze frenuesit.

Acadimox eshte baktericid kunder nje game te gjere te mikroorganizmave. Forma farmaceutike dhe permbajtja: Film tableta te mbeshtjellura, dhe nje film tablete permban Amoxicillin trihydrate ekuivalent me amoxicillin 875 mg dhe klavulanat kaliumi ekuivalent me acid klavulanik 125mg. Pluhur per suspension oral dhe nje qese permban Amoxicillin trihydrate ekuivalent me amoxicillin 875 mg dhe klavulanat kaliumi ekuivalent me acid klavulanik 125mg. Paketimi Film tableta te mbeshtjellura:vijne ne paketim prej 12 film tabletave te mbeshtjellura. Pluhur per suspension oral:vjen ne paketim prej 12 qeseve me pluhur per suspension oral.

SI VEPRON ACADIMOX Acadimox permban si perberes aktiv acid clavulanic dhe amoxicillin. Amoxicillin eshte nje antibiotik semisintetik me nje spekter te gjere te veprimtarise antimikrobiale ndaj shume mikroorganizmave Gram pozitive dhe Gram negative. Amoxicillin eshte e ndjeshme ndaj degradimit, megjithate, nga beta - lactamaze dhe per arsye te spektrit te veprimtarise Amoxicillin vetem nuk perfshin mikroorganizmat qe prodhojne keto enzime.

Acidi Clavulanic eshte nje-beta lidhje strukturore me penicilina, i cili posedon aftesine per te inaktivuar nje game te gjere beta - lactamet, enzimat gjenden zakonisht ne mikroorganizmat rezistent ndaj penicillines dhe cefalosporines.

KUR PERDORET ACADIMOX Acadimox perdoret per trajtimin e infeksioneve bakteriale te shkaktuara nga bakteret e ndjeshme te tilla si zakonisht gjenden ne:

infeksionet e traktit respirator dhe infeksionet otomastoide;

infeksionet e traktit uro-gjenitale;

Infeksionet e lekures dhe te indeve te buta;

infeksione gjinekologjike;

infeksionet e zorreve dhe te sistemit te temthit.

2. CFARE DUHET TE DINI PARA SE TE PERDORNI ACADIMOX Informoni mjekun nese vuani nga ndonje semundje kronike, crregullim metabolik, nese e dini qe jeni alergjik ose nese jeni duke marre barna te tjera.

KUR NUK DUHET TE PERDORNI ACADIMOX Acadimox nuk rekomandohet ne raste te: Pacienteve me nje histori te hipersensitivitetit ne beta-antibiotiket te tilla si penicilina dhe cephalosporinet. Verdhez e meparshme / mosfunksionim hepatik te lidhur me Amoxicillin / acid - clavulanic.

PERKUJDESJET Para fillimit te terapise me Acadimox, duhet te kryhet nje hetim i plote ne lidhje me reagimet e meparshme hipersensitive te penicillines, cephalosporines ose alergeneve te tjera. Ne pacientet e trajtuar me peniciline reagimet e raportuara jane hipersensitiviteti serioz dhe here pas here fatal (reagime anafilaktoide). Keto reagime jane raportuar kryesisht si rezultat i perdorimit te penicilines parenterale, shume rralle me perdorim oral. Shfaqja e ketyre reagimeve, megjithate, eshte me e shpeshte ne subjekte me nje histori te hipersensitivitetit ne penicilina.

Nuk mund te kalojne alergjite me penicilina dhe cefalosporine.

Ne rast te reaksionit alergjik ju duhet te nderpreni trajtimin dhe te perdoret terapi e pershtatshme (aminet, antihistaminet, kortikosteroidet) apo ne prani te anafilakses, trajtim te menjehershem me epinefrine dhe masa te tjera emergjente si te pershtatshme (mund te kerkohet trajtimi me oksigjen, steroid vena. per te siguruar qartesine e rrugeve te frymemarrjes, gjithashtu duke perdorur, kur eshte e nevojshme, intubimin). Ne duhet shmangur administrimin e Acadimox tek rastet me mononukleoze te dyshuar infektive, pasi ne kete gjendje perdorimi i Amoxicillines eshte i shoqeruar me shfaqjen e pucrrave morbilliform.

Perdorimi i zgjatur i penicillines, si dhe te antibiotikeve te tjere, mund te promovojne zhvillimin e organizmave jo-te ndjeshem, duke perfshire kerpudhat, qe kerkojne miratimin e masave te duhura terapeutike. Trajtimet e zgjatur jane te rekomanduara me monitorimin periodik te hematologjise dhe melcise dhe funksionin e veshkave. Rralle, ne pacientet e trajtuar me Acadimox eshte raportuar zgjatje e kohes se protrombines.

Prandaj, ne rastin e administrimit shoqerues me anticoagulante, ju duhet te kryeni monitorimin adekuat te ketij parametri. Acadimox duhet te perdoret me kujdes ne pacientet me disfunksion hepatik.

Ne pacientet me demtim te veshkave, doza duhet te jete e rregulluar per shkallen e demtimit te veshkave. Ne pacientet me prodhim urine te reduktuar, kristalluria eshte raportuar shume rralle, sidomos pas terapise parenterale. Gjate administrimit te Amoxicillin ne doza te larta, eshte e rekomandueshme qe te mbajme nje futje fluide dhe nje prodhim adekuat urine, me qellim te reduktimit te mundesine e nga kristalluria me amoxicillin. ACADIMOX 875 mg + 125 mg Pluhur per suspenzionv Oral permban saharoze, produkti duhet te aplikohet me kujdes ne pacientet me probleme te rralla te trasheguara te intolerances ne fruktoze, glukoze-me malabsorbim galaktoze ose mangesi sukroze-izomaltoze.

MARRJA E BARIT ACADIMOX ME USHQIM DHE PIJE Nuk ka te dhena per perdorimin e barit Acadimox me ushqim ose pije .

SHTATZENIA DHE USHQYERJA ME GJI Keshillohuni me mjekun ose farmacistin para se te filloni te merrni ndonje bar. Shtatzenia Studimet e riprodhimit te kryera ne kafshe (minj te cileve ju eshte dhene doza deri ne 10 here me te larta se ato te perdorur ne njerez) nuk kane treguar efekte teratogjenike pas administrimit te Acadimox. Ne rrjedhen e nje studimi te vetem ne grate me thyerje premature te parakohshme te membranave te fetusit (pPROM) eshte vene ne dukje se trajtimi profilaktik me Acadimox mund te shoqerohet me nje rrezik ne rritje te nekrotizues enterocolitis ne te porsalindur.

Si me te gjitha barnat, ju duhet te shmangni administrimin e Acadimox ne shtatzeni, pervec ne rastet e nevojes aktuale dhe nen mbikeqyrjen e drejtperdrejte te nje mjeku. Ushqim me gji Kujdes i keshilluar gjate laktacionit. Me perjashtime te mundshme, sensibilizimin e gjurmeve te amoxicillin ne qumeshtin e nenes eshte i njohur nuk ka efekte negative tek femija.

EFEKTET MBI AFTESINE PER TE DREJTUAR AUTOMJETIN DHE PER TE PERDORUR MAKINERI Nuk ka pasur efekt negativ ne aftesine per te drejtuar automjet apo per te perdorur makineri.

NE CFARE DUHET PATUR KUJDES NESE PERDORNI BARNA TE TJERA Informoni mjekun ose farmacistin nese jeni duke marre ose keni marre kohet e fundit barna te tjera, qofte edhe ato pa pershkrimin e mjekut. Te keni parasysh se keto informacione mund ti perkasin barnave te cilat me nuk i pini, si dhe barnat te cilat planifikoni ti merrni ne te ardhmen. Ne nuk e rekomandojme perdorimin shoqerues te probenecidit.

Probenecid zvogelon sekretimin renal me tuba te Amoxicillines: Ko-administrimi me Acadimox mund te shkaktoje nje rritje dhe nje kufizim ne nivelet e gjakut te Amoxicillin por jo te clavulanic acidit. Administrimi i njekohshem i allopurinol dhe amoxicillin mund te rrise gjasat e reaksioneve alergjike te lekures. Nuk ka te dhena qe jane ne dispozicion ne perdorimin shoqerues te allopurinol dhe acadimox.

Kjo eshte nje e njohur terapeutike e operimeve semisintetike ku efekti midis penicillines dhe aminoglikozideve. Acidi acetilsalicilik, phenylbutazone, apo barna te tjera anti-inflamator ne doza te larta, te administruara njekohesisht me penicilina, rrisin nivelet e plazmes dhe e gjysme-jetes. Sikuse edhe antibiotiket e tjere me spekter te gjere, acadimox mund te reduktoje efektivitetin e kontraceptiveve oral per kete pacientet duhet te keshillohen.

3. SI PERDORET ACADIMOX Nese vereni se efekti i barit eshte shume i forte ose shume i dobet keshillohuni me mjekun ose farmacistin.

Te rriturit, duke perfshire te moshuarit: 1 tablete ose 1qeske 875 mg + 125 mg, dy here ne dite. Doza mund te rritet ne 1 tablete ose 1 qeske 875 mg + 125 mg, tri here ne dite, ne varesi nga lloji dhe shkalla e infeksionit.

Per femije qe peshojne mbi 40 kg duhet te perdoret i njejti orar, doza vlen edhe per te rriturit (shih me lart). deshtim renale. Per te rriturit dhe femijet me pastrim te kreatinines mbi 30 ml / min nuk kerkojne rregullime doze.

Formulimet acadimox nuk jane te pershtatshme per administrimin ne te rriturit dhe femijet me pastrim te kreatinines nen 30 ml / min.

Deshtim hepatik Te rriturit dhe femijet Aktualisht ka te dhena te pamjaftueshme per te sugjeruar orientimeve te nevojshme per dozimin. Administrimi me kujdes, monitorimi i funksionit tuaj te melcise ne intervale te rregullta Metoda e administrates Per te permiresuar thithjen dhe tolerancen gastrointestinale te ACADIMOX, keshillohet te administrohet menjehere para ngrenies. Aty ku eshte e nevojshme, ju mund te filloni trajtim me nje injeksion me formulimin e amoxicillin dhe acid clavulanic, dhe pastaj te vazhdoje me acadimox.

Kohezgjatja e trajtimit duhet te krijohen ne lidhje me evolucionin e formave infektive.

Si me ndonje trajtim tjeter antibiotik, nderpritet administrata me heret se 48 ore pasi pacientit i eshte bere sherim klinik. Nese trajtimi duhet te zgjatet pertej 14 diteve, ajo eshte e pershtatshme nen mbikeqyrje mjekesore.

Ne fillim te femijerise produkti duhet te administrohet ne raste te nevojes aktuale te mbikeqyrjes se drejtperdrejte mjekesore . Qeskat Permbajtja e qeskes duhet te shkrihet ne nje gote te vogel te ujit para se te administrohet Tabletat Per te lehtesuar gelltitjen, tableta mund te ndahet, por duhet te merret menjehere.

NESE PERDORNI ACADIMOX ME SHUME SE SA DUHET Nese keni marre nje mbidoze, keshillohuni menjehere me mjekun ose farmacistin ! Simptomat dhe shenjat Ju mund te vezhgoni ndryshimet ne simptome gastrointestinale dhe ekuilibrin e lengjeve dhe elektroliteve.

Eshte vezhguar nga Amoxicillin kristalluria, ne disa raste coj ne deshtim te veshkave.

Trajtimi mund te jete simptomatik, me vemendje ne rivendosjen e hidro-energjise elektrike. Acadimox mund te hiqet nga qarkullimi me hemodialize. Femijet

Nje studim i ardhshem i 51 pacienteve pediatrik i kryer ne nje qender anti-helm ka treguar se mbidoza e me pak se 250 mg / kg Amoxicillin nuk jane te shoqeruara me simptoma te rendesishme klinike dhe nuk kerkojne zbrazje gastrike. Abuzimi dhe varesia

Nuk ka patur asnje abuzim te raportuar apo varesi e barit.

NESE HARONI TE MERRNI ACADIMOX Kurre mos merrni doze te dyfishuar per te zevendesuar dozen e harruar. Mos perdorni nje doze te dyfishte per te zevendesuar nje doze te harruar.

EFEKTET E NDERPRERJES SE TRAJTIMIT ME ACADIMOX Nese keni ndonje pyetje te metejshme ne perdorimin e ketij produkti, pyesni mjekun apo farmacistin tuaj.

4. EFEKTET ANESORE TE MUNDSHME Si te gjitha barnat e tjera, edhe Acadimox mund te shkaktoje efekte anesore. Per te percaktuar frekuenca e efekteve anesore, nga te perbashket ne shume te rralla, jane perdorur te dhena nga studime te gjera klinike. Frekuencave te caktuara per te gjitha efektet e tjera anesore (ose atyre te ndodhura <1 / 10.000) ishin te vendosur kryesisht duke perdorur te dhena pas marketingut dhe qe i referohen me frekuencen e raportimit ne vend se te frekuences aktuale. Konventa e meposhtme ka qene perdorur per klasifikimin e frekuencave. shume e zakonshme:> 1 / 10 perbashket:> 1 / 100 dhe <1 / 10 pazakonte:> 1 / 10000 dhe <1 / 100 te rralla: 1/10000and <1 / 1000 shume te rralla <1 / 10000 Infeksionet dhe infestationet Perbashket Candidiaza mukokutaneous Gjakut dhe sistemit limfatik Rralla Leukopenia (perfshire neutropenia) dhe trombocitopenia e kthyeshme Shume te rralla Agranulocitoze dhe anemi hemolitike e kthyeshme. Zgjatja e kohes se gjakderdhjes dhe prothrombin, purpura, eosinophilia Sistemi imunitar Shume rralle Edeme angioneurotike, anafilaksa, sindromi serum semundjes-si, vasculitis hipersensitivitet C’rregullime te sistemit nervor qendror Pazakonte Marramendje, dhimbje koke Shume te rralla Hiperactivitet kthyeshem dhe kriza. Konvulsionet mund te ndodhin ne pacientet me funksion te demtuar veshkave ose te pacientet e trajtuar me doza te larta te barit. C’rregullime te tretjes Te rritur Shume te zakonshme Diarre Te perbashketa Te perzier, te vjella Femijet Te perbashket Diarre, te perzier, te vjella Gjithe popullsine Te perzier eshte me se shpeshti lidhur me doza me te larta orale Nese reagimet gastrointestinal jane te dukshme, ato mund te reduktohen nese administrohet ACADIMOX menjehere para ngrenies. Pazakonte Dispepsi Shume te rralla Kolit i shoqeruar – antibiotik (duke perfshire kolit pseudomembranor dhe kolit hemoragjik). Rralle eshte raportuar ne femijet nje variant me ngjyra ne siperfaqen e dhembeve. Higjiena e mire orale mund te ndihmoje ne parandalimin e ketij ndryshimi, te cilat zakonisht mund te hiqet nga brusha. Shkelqimi Hepato-biliar(temth) Pazakonshme Rritje e moderuar ne nivelet e ALT, AST dhe / ose ALT jane verejtur ne pacientet qe trajtohen me antibiotik te klases se beta-antibiotikeve, por rendesia e tyre eshte e panjohur. Shume te rralla Hepatiti dhe verdheza cholestatic. Keto ngjarje jane raportuar me te tjere Penicilina dhe cefalosporine. Ngjarjet e melcise jane raportuar kryesisht tek pacientet meshkuj dhe ne pacientet e moshuar dhe mund te jene te lidhur me trajtimin e zgjatur. Femijet Keto ngjarje jane raportuar shume rralle te femijet. Gjithe popullsine Shenjat dhe simptomet zakonisht shfaqen gjate apo menjehere pas trajtimit, por ne disa raste mund te shfaqet pas javeve te fundit te trajtimit. Keto jane zakonisht te kthyeshem. Ngjarjet e melcise mund te jene serioze dhe vetem ne rrethana jashtezakonisht te rralla u raportuan viktima. Keto raste kane ndodhur kryesisht ne pacientet me semundje te renda themelore ose marrjen e barnave shoqerues te njohur te mundshem per te nxitur efektet hepatik. C’rregullime te lekures dhe te indeve te nenlekures Pazakonte skuqje te lekures, kruarje, urtikarie Rralla eriteme multiforme Shume te rralla Stevens-Johnson Sindromi, necrolize toksike epidermik, pezmatim shtresor i lekures, pucra akute te pergjithshme, lija. Trajtimi duhet te nderpritet nese reagimet e mbindjeshmerise duken si dermatologjike. Incidenca e reagimeve te lekures mund te jete me e larte te pacientet me mononukleoze infektive ose leukemi limfatikeVeshkave dhe rrugeve urinare Shume te rralla Krystalluria nefrit intersticiale Nese vereni ndonje nga efektet anesore te renditura me siper ose ndonje efekt anesor qe nuk permendet ne kete fleteudhezim, ju lutemi informoni mjekun ose farmacistin .

5. RUAJTJA DHE AFATI I PERDORIMIT RUAJTJA Mbajeni larg femijeve dhe syve! Te ruhet ne paketim origjinal qe te mbroje produktin nga drita dhe lageshtia ne nje temperature jo me teper se 25 ° C.

AFATI I PERDORIMIT Bari nuk duhet perdorur pas kalimit te afatit te perdorimit te shenuar ne paketim. Mos perdorni Acadimox pas dates se skadimit e cila eshte shenuar ne paketim.

MENYRA E DHENIES SE BARIT Bari merret me pershkrim te mjekut.

MASAT E VECANTA PER ASGJESIMIN E BARIT TE PAPERDORUR OSE BARIT TE MBETUR Bari i paperdorur shkaterrohet sipas rregullave ne fuqi. Bari nuk duhet te hidhet nepermjet ujerave te zeza apo mbeturinave shtepiake. Pyetni farmacistin tuaj si te shkaterrohen barnat qe me nuk nevojiten. Keto masa do te ndihmojne ne mbrojtjen e mjedisit.